Parafia Wniebowzięcia NMP

Probostwo w Osieku istniało już przed rokiem 1350. Od samego początku istnienia parafia była pod wezwaniem NMP. Plebania znajdowała się na wschód od kościoła (mowa o budynku z XIX wieku). Jakie początkowo obejmowała miejscowości nie wiadomo. Pierwszy znany przekaz o terenach parafii mówi o przyjęciu przez parafię katolików z Bogdanowa w drugą niedzielę Wielkiego Postu 1526 roku. Przynależność ta przetrwała prawie 450 lat. Według wykazu posesji z roku 1736, kościół w Wichrowie należał do tejże parafii. Było tak aż do roku 1944, kiedy to katolicy z Wichrowa zostali przyłączeni do parafii Kostomłoty. W roku 1828 proboszcz z Osieka obsługiwał kościół w Mieczkowie, za co przysługiwało mu korzystanie z jednej włóki majątku kościelnego w Mieczkowie. Majątek proboszcza w XVIII wieku wynosił 60 mórg. Do kościoła należało przedsiębiorstwo rolne, które jednak w ostatnich latach przedwojennych nie było zagospodarowane, a pole było dane w dzierżawę. W 1934 roku przebudowana została stajnia tego przedsiębiorstwa na salę probostwa.

Parafia w 1828 roku liczyła około 1300 wiernych (w samym Osieku mieszkało w 131 domach 824 katolików). W roku 1863 parafia liczyła już 1800 wiernych. Jak wynika ze schematyzmów Archidiecezji Wrocławskiej istniał u urząd proboszcza, który był niemieckojęzyczny oraz urząd wikarego - polskojęzycznego.

Podczas działań wojennych plebania została spalona. Budynki gospodarcze po wojnie przejęło Kółko rolnicze. Po II wojnie światowej do Osieka przybył ksiądz Józef Galek (1911-1997). Osiedlił się w pomieszczeniu przerobionym ze stajni. W Osieku przebywał do roku 1957, skąd przeniósł się do parafii Imbramowice. Od tego czasu parafia Osiek praktycznie przestała istnieć. W kościele Msze święte odprawiali księża z sąsiednich parafii. Formalnie zlikwidowano parafię Osiek w roku 1972. Miejscowości należące do parafii włączono do parafii Gościsław

POCZET PROBOSZCZÓW PARAFII OSIEK*

1602 - ks. Michael Denel
?-1748-? - ks. Wilhelm Pellen (dziekan dekanatu Osiek) 
?-1766-? - ks. Franz Wolff
?-1799-?  - ks. Balthasar Lange
?- 1827-1829 -?  - ks. Carl Julius Kunze
1831-1865/6 - ks. Anton Grotschel
1865/6-1869 - ks Theod. Wirsing
1869-1879 - ks. Robert Janke (Doktor prawa kanonicznego) 
1879-1882 - Wakat
1882-1893 - ks. Emil Hausdorf
1893-1917 - ks. Karl Otte (sprowadził Elżbietanki do Osieka)
1918-1944 - ks. Paul Feja (dziekan (arcyprezbiter), był także znanym dziennikarzem berlińskiej gazety "Der Tag" w latach 1907-1920)
1944-1945 - ks. Joseph Peschel
1945-1957 - ks. Józef Galek 

Księża obsługujący Parafię:

ks. Stanisław Wąsowicz 1957-1958 
ks. Władysław Wolny 1958-1959 
ks. Jerzy Górbski 1959-1961 
ks. Jan Błąd 1961-1965 
ks. Norbert Łukaszczyk 1965 jeden miesiąc 
ks. Stanisław Czachor 1965-1974

PROBOSZCZOWIE PARAFII GOŚCISŁAW PO WŁĄCZENIU OSIEKA:

ks. Kazimierz Rącki 1974-2000 
ks. Dariusz Strzelecki 2000-2007 
ks. Daniel Szymanik 2007 - 2011
ks. Jacek Stala 2011 -

POWOŁANIA Z PARAFII OSIEK:

Josef Münch - Ojciec Adolf OCD 1908-1986
Anna Marie Hoffman - s. Bertranda
Anna Anioł - s. Caritas

 

PARAFIA OSIEK W SCHEMATYZMACH:

Strona tytułowa Catalogus Cleri Almae Dioecesis Wratislaviensis, Complectens Ecclesiam Cathedralem Et Ecclesias Collegiatas in Silesia z 1757 wraz z fragmentem o Osieku (Dekanat Strzegomski):

1757

Strona tytułowa Catalogus Almae Dioecesis Silesiae Complectens Ordine Alphabetico Nomina, Cognomina, Personatus, Officia, & Beneficia Ecclesiastica z 1748 wraz z fragmentem o dekanacie Osiek:

Strona tytułowa Catalogus cleri Almae Dioecesis Wratislaviensis, Complectens Ecclesiam Cathedralem z 1799 i frament o Osieku:

1799

Strpna tytułowa Catalogus Cleri almae Dioecesis Wratislaviensis z 1828 i fragment o Osieku:

1828

Strona tytułowa Verzeichniss der Geistlichkeit des exemten Bisthums Breslau Königlich Preussischen Antheils für das Jahr 1840 z 1840 i fragment o Osieku:

1840

1842:

1842

*częściowo na podstawie Ludwig Hartmann, Chronik von Ossig, Kreis Neumarkt, Schlesien. Langenhagen 2003