Kronika Szkoły Podstawowej

Zdjęcie klasowe z 1934r. Zdjęcie klasowe z 1933r.

Rok 1946

Do wsi Osiek przybywali repatrianci z ziem wschodnich dawnej Polski przeważnie z województwa lwowskiego i stanisławowskiego oraz przesiedleńcy z woj. kieleckiego. Wieś została częściowo zniszczonia w czasie działań wojennych w okresie II wojny światowej. Spalone zostały najokazalsze budynki, jak sklep, ośrodek zdrowia i poczta. Budynek szkoły ocalał. Dnia 15 lutego 1946 roku został mianowany pierwszy nauczyciel w tutejszej szkole - Jan Barys. Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się dnia 28 czerwca 1946 roku. Prezesem Komitetu Rodzicielskiego był ob. Iwanicki Stefan. Dnia 1 sierpnia 46 roku mianowano naucz. Fuglewicz Jadwigę, a 1 września naucz. Dudka Kazimierza. Rok szkolny 1946/47 rozpoczęto dn. 3 września 1946 roku. z najwyższą klasą - szóstą. Ogółem zapisanych było 152 dzieci. Do tutejszej szkoły uczęszczały wówczas dzieci z Mieczkowa, Bogdanowa, Bukowa, Gościsławia, z Pyszczyna i Zastruża. Dnia 30 listopada 1946 roku szkoła otrzymała w przydziale 208 kg chleba i 48 puszek zupy w proszku. Dnia 31 grudnia szkoła otrzymała z Kuratorium 3577 zł. Za tą kwotę zaklupiono 7 kg. cukru, 7 kg. marmolady i 4 kg. kawy. Dnia 16 stycznia zapoczątkowano dożywianie dzieci w szkole. Dnia 7 grudnia 46 roku. szkoła otrzymała z inspektoratu 48 sztuk ubrań dla dzieci. Ubrania rozdano najbiedniejszym dzieciom.

Jan Barys

Jan Barys - kierownik szkoły w latach 1946 - 1963

 

Kazimierz dudek

Kazimierz Dudek - nauczyciel w latach 1946 - 1948

 

Rok 1947

Dnia 26 maja 1947 roku dzieci szkolne urządziły przedstawienie. Odegrały sztukę pt. "Szkatułka babuni". Za dochód z przedstawienia zakupiono 26 książek do biblioteki szkolnej Dnia 16 kwietnia wieś została nawiedzono przez wielką powódz. Woda pochodząca z szybko topniejącego śniegu płynęła ulicą wdzierając się do piwnic i mieszkań. Harcerz Filer przepłynął całą wieś łódką.

 

Stanisław Szynalski

Stanisław Szynalski - przew. Komitetu Rodzicielskiego

 

Rok szkolny 1962/63

Z dniem 1 września 1962 roku decyzją władz, ze względu na brak miejsca w szkole, klasy V-VII zostają przeniesione do Bogdanowa. W Osieku pozostawiono klasy I-IV i dwoje nauczycieli: kierownika szkoły Jana Barysa i Zofie Bąk. Stefania i Józef Kasak zostali przeniesieni do Bogdanowa. Niegodząc się z tym faktem mieszkańcy Osieka przygotowują się do budowy nowej szkoły w czynie społecznym. Nową szkołę usytuowano po zachodniej stronie starego budynku. Budowało ją trzech murarzy, przy aktywnej pomocy mieszkańców. Pieniądze na ten cel uzyskano z dobrowolnych składek, z rozbiórki obory i stodoły, z których sprzedano materiał. W ten sposób uzyskano 180 tys. zł. Dotacje z Powiatowej Rady Narodowej w Srodzie śląskiej wyniosły ok. 170 tys. zł. Przeprowadzono również remont starego budynku. Na pierwszym piętrze z 3-ech małych pokoików zrobiono przestrzenną klasę od strony południowej. Wymieniono okna i instalację elektryczną.

 

Dzieci tutejszej szkoły otrzymują konserwy z darów "Unra"

 

Rok szkolny 1963/64

W dniu 3 września 1963 roku odbyła się w szkole uroczystość otwarcia nowej szkoły. Na uroczystość tą, połączoną z otwarciem szkoły siedmioklasowej, przybyli przedstawiciele Ministerstwa Oświaty, Kuratorium i władz powiatowych. Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego wydał obiad na cześć zaproszonych gości. W dniu 3 września 63 roku kierownictwo szkoły objął Józef Kasak od ubyłego wcześniej Jana Barysa (od redakcji: przeszedł na emeryturę). W pierwszym dniu nauki zapisanych było 103 dzieci. Skład grona nauczycielskiego był następujący: kierownik szkoły - Józef Kasak, Stefania Kasak, Zofia Bąk, Danuta Iwanicka. Zakupiono wiele pomocy naukowych jak telewizor, magnetofon i radio.

 Od prawej: Jan Barys, Zofia Bąk, Józef Kasak

Rok szkolny 1965/66

Rok szkolny rozpoczęto w dniu 1 września 1965 r. W pierwszym dniu nauki zapisanych było 104 dzieci w klasach I-VII. Do szkoły uczęszczały dzieci tylko z Osieka. W szkole zorganizowano pracownię fizyczno-chemiczną i zajęć technicznych. Rok 1966 był rokiem obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Z tej okazji odbyło się w szkole wiele spotkań. W dniu 24 kwietnia odbyło się spotkanie w świetlicy gromadzkiej z przedstawicielami Wojska Polskiego i weteranami II wojny światowej. W dniu 20 maja 66 roku odbyło się spotkanie mieszkańców wsi z posłem na Sejm - Tomczyk Zofią. W dniu 29 maja odbyło się spotkanie mieszkańców wsi i uczniów starszych klas szkoły podstawowej z literatem wrocławskim H. Worcellem.

 

Rok szkolny 1966/67

Rok szkolny rozpoczęto z dniem 1 września 1966 roku. W tym roku wprowadzono w życie roformę szkolną. Dzieci urodzone w 1952 roku uczęszczały do klasy VIII-mej. Do szkoły uczęszczały dzieci tylko z Osieka. Klasę ósmą w dniu 24 VI 1967 roku ukończyło 10 osób. Skład grona nauczycielskiego był następujący: kierownik szkoły - Józef Kasak, Stefania Kasak, Zofia Bąk, Maria J., Władysława Oleśków.

 

Rok szkolny 1967/68

Rok szkolny rozpoczęto dnia 4 września 1967 roku. W pierwszym dniu nauki rozpoczęło pracę 6-ciu nauczycieli i 118 uczniów w klasach I-VIII. Do szkoły uczęszczają tylko dzieci z Osieka. Skład nauczycieli był następujący: kierownik szkoły - Józef Kasak, Bąk Zofia, Bąk Maria, Kasak Stefania, Oleśków Władysława, Olejnik Władysława. W szkole zorganizowano następujące uroczystości: Akademię na 50-lecie Wielkiej Rewolucji Pazdziernikowej, akademię z okazji Dnia Nauczyciela, zabawę choinkową, zawody sportowe z okazji Swięta Sportu.

 

Rok szkolny 1968/69

Rok szkolny rozpoczęto w dniu 2 września 1968 roku. W pierwszym dniu naukę rozpoczęło 116 uczniów i 6-ciu nauczycieli. Do szkoły uczęszczają dzieci tylko z Osieka> Skład grona nauczycielskiego jest nastepoujący: kierownik szkoły - Józef Kasak, Kasak Stefania, Bąk Zofia, Bąk Maria, Oleśków Władysława, Olejnik Władysława. W dniach 8 - 12 1969 r. Szkoła wzięła udział w wycieczce nad morze do Gdyni i Gdańska. Wieś 1969 W okresie letnim w lipcu i sierpniu był okres suszy. Ucierpiały wszystkie rośliny okopowe, wystąpił dotkliwy brak paszy. Po jednym niewielkim deszczu ok. 20 lipca okres suszy przedłużył się aż do jesieni.

 

Rok szkolny 1969/70

Rok szkolny rozpoczęto dnia 2 września. Do szkoły uczęszczają dzieci tylko z Osieka. W pierwszym dniu nauki rozpoczęło pracę sześciu nauczycieli w klasach I-VIII. Skład grona nauczycielskiego nie uległ zmianie> Praca przebiegała bez zakłóceń. W kwietniu zasadzono żywopłot wokół podwórka szkolnego. Chłopcy z klasy szóstej i siódmej wykonali podmurówkę pod siatkę ogrodzeniową w ogródku szkolnym. W dniu 1 maja uczniowie klas VII-VIII wzięli udział w pochodzie 1-wszo majowym w Srodzie śl. Dzieczynki ubrane były w białe bluzeczki i czerwone spódniczki, niosły kwiaty.

 

Rok szkolny 1970/71

Rok szkolny rozpoczęto dnia 2 września. Praca przebiegała normalnie. W dniach 4-6 VI 71 r. odbyła się wycieczka autokarowa uczniów naszej szkoły na Górny śląsk. Z okazji pobytu u rodziny, odwiedził naszą szkołę dr Smendanga z Indii (Bombaj) wraz z małżonką (z pochodzenia Polką). W języku angielskim opowiadał o życiu w Indiach, szkole hinduskiej, a małżonka tłumaczyła. Dzieci zadawały wiele pytań. Żona dra zaprezentowała narodowy strój hinduski.

 

Rok szkolny 1972/73

Rok szkolny rozpoczęto uroczyście dnia 1 września w gronie 4 nauczycieli: dyrektora szkoły - Józefa Kasak, Stefanii Kasak, Zofii Bąk, Marii Bąk. Nauka w kalsach I-VIII odbywała się w klasach łączonych. Liczba dzieci w klasach I-VIII wynosiła 86. W szkole odbyły się nastepujące uroczystości: Akademia z okazji Dnia Ludowego Wojska Polskiego z udziałem kombatantów II wojny światowej, akademia z okazji 50-lecia powstania ZSRR. Uroczyście tez obchodzono w Szkole 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika. W dziedzinie sportu szkoła bardzo dobre wyniki uzyskała: pierwsze miejsca w rozgrywkach rejonowych piłki siatkowej chłopców i dziewcząt, a drugie miejsce w zawodach o mistrzostwo powiatu. W dniach 21 -23 V uczniowie odbyli wycieczkę do Warszawy. 

Uczniowie na wycieczce w Warszawie

 

Rok szkolny 1973/74

Rok szkolny rozpoczęto 1 września w gronie czterech nauczycieli tj. dyr. szk. Józef Kasak, Stefania Kasak, Zofia Bąk, Władysława Oleśków. Kol. Maria Bąk miała w tej szkole 8 godz. lekcyjnych, a resztę uzupełniała w Szkole Podstawowej w Mieczkowie. Liczba dzieci w klasach I-VIII wynosiła 77. Nauka odbywała się w klasach łączonych. 6 I Komitet Rodzicielski urządził dzieciom zabawę przy choince. 1 II 74 r. nastąpiła zmiana dyrektora tej szkoły. Funkcje dyr. objęła kol. Zofia Bąk (na zdjęciu obok). W kwietniu Komitet Rodzicielski zrobił nowe ogrodzenie podwórza szkolnego. W czerwcu dzieci tej szkoły brały udział w rozgrywkach rejonowych i powiatowych piłki siatkowej i zajęły I miejsce. Brały udział także w rozgrywkach między powiatami i zajęły III miejsce. Rozgrywki te odbyły się w Lubiniu. W nagrodę dostały dyplom, proporce i 12 koszulek gimnastycznych.

 

Rok szkolny 1974/75

W związku z reorganizacją sieci szkół w tutejszej szkole pozostaje 4 klasy (I-IV), jako punkt filialny Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kostomłotach. Kierownikiem punktu filialnego jest Zofia Bąk. Rok szkolny rozpoczęło 32 dzieci nauką w klasach łączonych dnia 2 września. W ciągu roku w szkole odbyły się następujące imprezy: 11 X dzieci przygotowały inscenizację w związku z rocznicą LWP i Dnia Nauczyciela. 7 XI na apelu wygłaszały wiersze i piosenki o Rewolucji Pazdziernikowej. 6 I Komitet Rodzicielski urządził dzieciom zabawę przy choince. Do tańca przygrywała im orkiestra "świetliki". W czasie zabawy dzieci wystąpiły z inscenizacją noworoczną. 8 III dzieci dla swoich mam przygotowały galaretkę i podały herbatę, jak również dały występ artystyczny. 1 VI Komitet Rodzicielski urządził w klubie Dzień Dziecka i pożegnanie dla dzieci z klasy IV, które w przyszłym roku będą uczęszczać do Kostomłot. W maju zakończone zostało malowanie klas.

 

Rok szkolny 1975/76

Rok szkolny został rozpoczęty dnia 21 sierpnia z 29 uczniami oraz nauczycielami: Zofią Bąk jako kierownikiem punktu filialnego i Józefem Kasakiem, który w klasach III-IV uczy matematyki. Nauka odbywała się w klasach łączonych. W pazdzierniku wymalowana została kancelaria i poczekalnia dla dzieci. W styczniu dostaliśmy telewizor, adapter, materac, 3 piłki. Był to dar Z.Sz.G. w Kostomłotach. W ciągu roku odbyły się podobne imprezy jak w ubiegłym roku. Poza tym zuchy brały udział w uroczystościach Dnia Zucha i dały występ na scenie w Kostomłotach. Rok został zakończony 5 VI 1976 roku.