Wichrów

Pocztówka z Wichrowa Około 4 km od Osieka znajduje się miejscowość Wichrów. Była ona związana z Osiekiem poprzez przynależność do osieckiej parafi. Według wykazu posesji z roku 1736, kościół w Wichrowie należał już do tejże parafii. Od samego początku (połowa wieku XVIII) kościół w Wichrowie został poświęcony Najświętszej Marii Pannie. Dawny proboszcz Kostomłotów Kaspar Bert wspomniał, że od r. 1435 kościółek wraz z przynależnym do niego beneficytem został przez biskupa przekazany dla kościoła w Kostomłotach. Stąd wynika, że wcześniej istnała tu inna budowla, zamieniona w XVIII wieku na murowany budynek. Pierwsze informacje źródłowe pochodzą ze sprawozdania powizytacyjnego sporządzonego przez biskupa Karola Franciszka Meandra. Przeprowadził on wizytacje kościoła i miejscowej wspólnoty 31 sierpnia 1666r. Wspomniał, że miejscowość w owym czasie była w posiadaniu wdowy po rycerzu von Zeydlitz. Kościół obsługiwany był przez duszpasterza z Pielaszkowic - ks. Proboszcza Jerzego Bernarda Gillnera. Stan ówczesnego kościoła w Wichrowie był fatalny. Chociaż był murowany, to ze względu na opuszczenie groziła mu ruina. Jak stwierdził wizytator, był on jednak możliwy do uratowania tzn. odbudowy. Ten fatalny stan był spowodowany tragicznymi następstwami wojny trzydziestoletniej. Był to kościół wzniesiony z cegły z przyporą łukową, dach kryty był słomą, wtedy już mocno poobrywaną. Sufit i podłoga były zgniłe, drewniana wieża z dwoma dzwonami zawalona. W kościele znajdował się jeden bardzo piękny, ale nadniszczony i obnażony ołtarz. Pośrodku niego widniała postać ukrzyżowanego Chrystusa. Tabernakulum znajdowało się w murze za ołtarzem z żelazną kratą. Chrzcielnica była pusta, bez wody chrzcielnej. Nie było okien. Ciemna, bardzo brudna zakrystia była wzniesiona z cegły i zaopatrzona przyporą łukową, a przez dziurawy dach wpadał deszcz. Przypuszcza się, że kościół w Wichrowie, gdy miejscowość była w posiadaniu benedyktynów, został całkowicie odnowiony. Przed drugą wojną światową był on nadal filią kościoła parafialnego w Osieku, a obecnie w Kostomłotach. W tejże miejscowości znajduje się również krzyż pokutny, którego pochodzenie szacuje się na XIV-XVIw.

Panorama kościoła w Wichrowie wykonana przez Agencję Fotograficzną 'Panoramica' we Wrocławiu (www.dolnyslask360.pl)

Literatura: Ks. Mieczysław Kogut, Dekanat Kąty Wrocławskie, cz. II, Kąty Wrocławskie 2003 Ks. Mieczysław Kogut, Dekanat Kąty Wrocławskie, cz. III, Kąty Wrocławskie 2004 Biuletyn Gminny, Kostomłoty 2005