Pyszczyn

Jednym z najciekawszych obiektów znajdujących się w okolicy Osieka godnych polecenia jest pałac w Pyszczynie (Pitschen).

Już w XIII w. istniał w tej wsi położonej na północno - zachodnim stoku Pyszczyńskiej Góry (273m npm) zamek, należący do roku 1277 do księcia wrocławskiego. W tym samym roku znalazł się w księstwie legnickim. W roku 1339 książę Bolko II podarował wieś Johannowi von Tschirn, którego potomkowie byli właścicielami Pyszczyna do 1520 r. W tym czasie, przed 1365 r. istniał tu mały dwór obronny. W latach 1520 - 1725 właścicilem miejscowości była rodzina von Reichenbach. Następnie, w roku 1727 biskup Franz Ludwig neuburski wydzierżawił majątek Heinrichowi Gottfriedowi baronowi von Spaetgen. Josefa Barbara, córka Heinricha Gottfrieda, wyszła za mąż za Friedricha Rudolfa hrabiego von Matuschka und Toppolczan i wniosła mu w wianie posiadłości m.in. wspomniany wczesnoklasycystyczny pałac z roku 1794 na planie podkowy. W XIX w. właścicielem był m.in. Joseph Maximilian hrabia von Matuschka und Toppolczan baron von Spaetgen. To on właśnie założył teatr, w latach 1794-1796 przebudowując budynek dawnego spichlerza. Przedstawienia odbywa?y się w nim do poł. XIX w. W 1882 roku pałac został odrestaurowany. Ostatnim właścicielem z tej rodziny był Heinrich Gottfried, który zginął w lutym 1945 r. Mimo że uszkodzony w 1945 roku, pałac znajduje się w dość dobrym stanie, zamieszkany. Przy pałacu znajduje się okazały park z końca XVIII wieku przekształcony w XIX wieku z romantyczną wieżą z początku XIX wieku, obecnie w ruinie.

Należy wspomnieć, że w 1776 roku hrabia H. G. Matuschka napisał tu dzieło "Flora silesiaca" ("Roślinność śląska").

Poniżej plany Carla Johanna Bogislawa Lüdecke (1826-1894) przebudowy/remontu pałacu pyszczyńskiego z roku 1881 wraz z planami kaplicy pałacowej. Plany znajdują się w zbiorze Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin

Opis zdjęć w kolejności:

1. Widok od strony zachodniej/ogrodu / Plan Carla Johanna Bogislaw Lüdecke (1826-1894) z 30.01.1881; tusz na kalce;  Inv.-Nr 11146

2 Widok od strony północnej/ulicy / Plan Carla Johanna Bogislaw Lüdecke (1826-1894) z 30.01.1881; tusz i ołówek, akwarela na tekturze;  Inv.-Nr 11147

3 Widok głównej elewacji / Plan Carla Johanna Bogislaw Lüdecke (1826-1894) z 30.01.1881; tusz na kalce;  Inv.-Nr 11145

4 Plan drugiego piętra / Plan Carla Johanna Bogislaw Lüdecke (1826-1894) z 30.01.1881; tusz i ołówek, akwarela na tekturze;  Inv.-Nr 11144

5 Plan pierwszego piętra / Plan Carla Johanna Bogislaw Lüdecke (1826-1894) z 30.01.1881; tusz i ołówek, akwarela na tekturze; Inv.-Nr 11143

6 Plan parteru / Plan Carla Johanna Bogislaw Lüdecke (1826-1894) z 30.01.1881; tusz i ołówek, akwarela na tekturze;  Inv.-Nr 11142

7 Szczegóły architektoniczne głównego portalu z zegarem i postacią rycerza; Widok z boku i przodu / Plan Carla Johanna Bogislaw Lüdecke (1826-1894) z 08.06.1881; tusz i ołówek, akwarela na tekturze;  Inv.-Nr 11148

8 Kaplica pałacowa: przekrój poprzeczny, ołtarz /  Plan Carla Johanna Bogislaw Lüdecke (1826-1894) z 06.05.1881; tusz i ołówek, akwarela na tekturze;  Inv.-Nr 11151

9 Kaplica pałacowa: przekrój podłużny, ławki, okna / Plan Carla Johanna Bogislaw Lüdecke (1826-1894) z 05.06.1881; tusz i ołówek, akwarela na tekturze;  Inv.-Nr 11150

10 Kaplica pałacowa: rzuty, piętro i elewacja z dwoma oknami / Plan Carla Johanna Bogislaw Lüdecke (1826-1894) z 05.06.1881; tusz i ołówek, akwarela na tekturze;  Inv.-Nr 11149