Piersno

Najstarsza wzmianka źrółowa o Pierśnie pochodzi z roku 1217, w związku z przynależnością do parafii w Ujeździe. Kolejny raz wieś wymieniona została w bulli papieża Innocentego IV. Miejscowość w tym czasie należała do klasztoru św. Wincentego we Wrcoławiu. W XIV wieku miejscowość powoli pzechodziła w ręce mieszczan wrocławksich. Z tego okresu pochodzi pierwotny gotycki kościół. Rozbudowany od wschodu (prezbiterium i zakrystia) w póżnym klasycyzmie w I poł. XIX w, restaurowany w pocz. XX w, remontowany w 1975 r. Orientowany, murowany, jednonawowy z krótkim prezbiterium zakończonym wielobocznie, z oskarpowaną diagonalnie wieżą, nakryty dachami dwuspadowymi. Nawę przekrywa płaski strop, prezbiterium sklepienie krzyżowe z żebrami. We wnętrzu znajdują sie pozostałości neogotyckiego wystroju oraz nagrobki z 2 poł. XVI w.

W roku 1683 roku Piersno należało już do dóbr miejskich Środy Śląskiej. W XIX wieku w miejscowości istniało dominum dworskie.

Z roku 1848 pochodzi pierwsza wzmianka o kościele ewangelickim w Pierśnie, którego budowę ukończono ostatecznie dopiero w 1935 roku. Znane jest nazwisko pastora w Pierśnie, którym był Karol Kleinert. W omawianym okresie około 70 procent mieszkańców Piersna było wyznania Ewangelickiego.

Panorama kościoła wykonana przez Agencję Fotograficzną 'Panoramica' we Wrocławiu (www.dolnyslask360.pl)