Julia Mazur zd Romańska

Julia Mazur
Julia Mazur

Julia (Julianna) Mazur urodziła się 4 lutego 1921 roku w Rudzie (powiat Staszów, parafia Połaniec) w rodzinie Ignacego Romańskiego oraz Agnieszki zd. Kurgan.

Ojciec - Ignacy Romański urodził się w 1882 roku w Rudzie, zaś matka - Agnieszka Kurgan urodziła się w Rudnikach (powiat Staszów, parafia Połaniec) w 1887 roku. Julia urodziła się jako 5 dziecko. Miała siedmioro rodzeństwa: 5 braci (Bolesław 1908-1984, Jan 1913-1985, Stanisław ?-?, Władysław 1923-2010, Czesław 1928) oraz 2 siostry (Maria 1916-1982, Helena 1926-2000).

W wieku 7 lat rozpoczęła naukę w 7-letniej szkole powszechnej w Połańcu. Jak sama opowiadała, nie należała do najgrzeczniejszych uczennic. Często biegała po ławkach nie reagując na wezwania nauczycieli. W Połańcu uczęszczała też do kościoła św. Marcina. Dystans pomiędzy Rudą a Połańcem zazwyczaj pokonywała pieszo wraz ze znajomymi. Od wyjścia z domu do kościoła często chodzili boso, żeby tuż przez kościołem włożyć czyste buty.

Podczas II wojny światowej wiadomo, iż zajmowała się handlem. Często jeździła do różnych miast na targi. Podczas jednej z podróży została zatrzymana przez niemieckich żołnierzy podczas pospolitej łapanki ludności. Na szczęście udało się jej uciec z zatrzymania.

Po zakończeniu II wojny światowej wraz z braćmi Władysławem, Janem i Bolesławem przybyła na tereny odzyskane. Z Połańca udali się pociągiem pod Środę Śląską. Następnie osiedliła się w Osieku (powiat Środa Śląska, parafia Osiek) w domu numer 87.

W Osieku poznała Stefana Mazura, z którym 5 maja 1946 w kościele Wniebowzięcia NMP zawarła związek małżeński. Ślubu młodej parze udzielił ksiądz Józef Galek. Ślub cywilny miał miejsce 30 marca 1948 w Rakoszycach (powiat Środa Śląska). Po małżeństwie zamieszkała w domu męża - Osiek 10.

Rok po ślubie na świat przyszedł Zenon (1947). W kolejnych latach urodziła Wiesława (1949 - 2000), Stanisława (1951), Grażynę (1954), Alicję (1956) oraz Stefana (1959).

W międzyczasie, poza opieką nad dziećmi, zajmowała się pracą na gospodarstwie rolnym, szyciem oraz prowadzeniem wraz z mężem piekarni i sklepu. Sklep i piekarnia znajdowały się na parterze domu mieszkalnego. Do lat 50-tych były one własnością rodziny Mazur. Później, w związku z problemami stawianymi ze strony władz komunistycznych, przeszły one pod zarząd Gminnej Spółdzielni. W ostatnich latach działalności były one dzierżawione osobom prywatnym. Ostatecznie przestały działać w latach 70-tych XX wieku.

Julia aktywnie uczestniczyła w życiu lokalnej wspólnoty parafialnej oraz wiejskiej. Była bardzo aktywną członkinią Wiejskiego Koła Gospodyń oraz Róży Różańcowej.

21 czerwca 1999 roku, po 53 latach małżeństwa, Julia pochowała męża Stefana, a rok później syna Wiesława (2000). W wieku 90 lat stan jej zdrowia drastycznie pogorszył się na skutek udaru mózgu. Julia Mazur zmarła 5 września 2015 roku. Spoczęła na cmentarzu w Osieku.