Josef Münch - Ojciec Adolf OCD

o. Adolf
o. Adolf

Josef Münch urodził się 25 marca 1908 roku w Osieku (dawny nr 48. obecnie dom p. Szczęch). Po skończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do gimnazjum w Głogowie, gdzie w 1927 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych w Regensburgu (www.karmelitenkloster-stjoseph.de). Zgodnie ze zwyczajem zakonnym, po wstąpieniu, na znak rozpoczęcia nowego życia przyjął imię zakonne Adolf. W uroczystość świętych Piotra i Pawła - 29 czerwca 1932 przyjął święcenia kapłańskie.

4 lipca tegoż samego roku odprawił dla całej parafii Mszę Świętą prymicyjną w Osieku. Większość życia spędził w klasztorze w Regensburgu. Ostatnie lata życia spędził w domu opieki dla księży prowadzonym przez Bonifratrów w Neuburgu nad Dunajem. Tam 29 września 1986 roku zmarł. Został pochowany w krypcie Karmelitów w Regensburgu.

Zakon karmelitów bosych powstał w wyniku dążeń do przywrócenia pierwotnej reguły zakonu oraz do odrzucenia nadużyć, które wkradły się przez wieki. 15 lutego 1432 w wyniku wielkiego upadku karności zakonnej karmelitów papież Eugeniusz IV zatwierdził złagodzoną regułę. Nie wszyscy karmelici pogodzili się z tą decyzją. Podejmowano próby odnowy życia zakonnego dążąc do przywrócenia reguły zatwierdzonej w 1274 przez papieża Innocentego IV. Reforma św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża okazała się najtrwalsza. Doprowadziła ona do autonomii jurysdykcyjnej w postaci oddzielnego zakonu karmelitów bosych. 24 sierpnia 1562 w Avila powstał reformowany klasztor dla sióstr pw. św. Józefa, a potem 14 następnych. 3 marca 1581 erygowana została pierwsza prowincja karmelitów reformowanych.

W 1593 uzyskali oni pełną autonomię jurysdykcyjną. Odtąd zakon karmelitów dzieli się na trzewiczkowych i bosych. Habit karmelitów bosych jest koloru brązowego. Składa się z tuniki, szkaplerza, kaptura, różańca i krzyżyka profesyjnego. W określonych okolicznościach zakłada się biały płaszcz z kapturem.

W porównaniu z habitem karmelitów trzewiczkowych bosi mają mniejszy kaptur oraz węższy i krótszy szkaplerz. Tak samo jest z płaszczem chórowym.

 

Zdjęcia z kolejcji p. Ludwiga Hartmanna.  

Bibliografia:

  • Schlesische Heimat, Stadt und Kreis Neumarkt, Erganzung- und Bildband, Erarbeitet und zusammengestellt von Ludwig Hertmann, 2. Auflage 1994, Herausgegeben von Neumarkter Verein e. V. Hameln 19890; 
  • www.pl.wikipedia.org/wiki/Karmelici_Bosi